គម្រោងគុណភាព

អូឡាំពិករដូវរងាកូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ ២០១៨

ការប្រគុំតន្ត្រីឆ្លងឆ្នាំថ្មីរបស់ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបហ៊ូណានឆ្នាំ ២០១៨

ការប្រគុំតន្ត្រីឆ្លងឆ្នាំថ្មីរបស់ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបហ៊ូណានឆ្នាំ ២០១៨

មហោស្រពតន្រ្តីផ្លែស្ត្របឺរីស៊ីអានឆ្នាំ ២០១៩

ក្រុមតន្ត្រីរដូវក្តៅឆ្នាំ ២០១៩

ឆ្នាំ ២០២០ (Rap ថ្មីរបស់ចិន)

ការសរសើររបស់អតិថិជន

ការសរសើររបស់អតិថិជន៖

mmyj (1) mmyj (2) mmyj (3) mmyj (4) mmyj (5)